• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: SD-05 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Rok:
1 Styczeń361
2 Luty253
3 Marzec486
4 Kwiecień207
5 Maj120
6 Czerwiec135
7 Lipiec120
8 Sierpień125
9 Wrzesień270
10 Październik329
11 Listopad93
12 Grudzień0