• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: SD-05 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Rok:
1 Styczeń526
2 Luty382
3 Marzec306
4 Kwiecień345
5 Maj299
6 Czerwiec27
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0