UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXII/599/13 w sprawie skargi K. S. na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty10
3 Marzec13
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec17
7 Lipiec13
8 Sierpień9
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0