UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXII/589/13 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 roku."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty5
3 Marzec13
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec10
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0