UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K. Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 25 stycznia 2013 roku"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień7
5 Maj7
6 Czerwiec7
7 Lipiec13
8 Sierpień5
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0