UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wybory i referenda"
Rok:
1 Styczeń30227
2 Luty25443
3 Marzec15242
4 Kwiecień19517
5 Maj35748
6 Czerwiec16652
7 Lipiec17607
8 Sierpień5792
9 Wrzesień9642
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0