UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta - 13 luty 2013"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec6
4 Kwiecień9
5 Maj1
6 Czerwiec5
7 Lipiec6
8 Sierpień4
9 Wrzesień7
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0