UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 42 z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń56
2 Luty80
3 Marzec93
4 Kwiecień58
5 Maj54
6 Czerwiec75
7 Lipiec44
8 Sierpień22
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0