UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta - 30 styczeń 2013"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty5
3 Marzec6
4 Kwiecień4
5 Maj5
6 Czerwiec6
7 Lipiec4
8 Sierpień2
9 Wrzesień10
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0