UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXI/582/13 w sprawie skargi P. J. na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec13
4 Kwiecień19
5 Maj9
6 Czerwiec18
7 Lipiec13
8 Sierpień9
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0