UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXI/574/13 w sprawie zamiaru likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 6 w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty15
3 Marzec15
4 Kwiecień15
5 Maj7
6 Czerwiec16
7 Lipiec13
8 Sierpień7
9 Wrzesień24
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0