UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Oświaty - 28 stycznia 2013"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty5
3 Marzec7
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec8
7 Lipiec2
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0