UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXI/578/13 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/106 (obręb 16) o pow. 168m2, położonej przy ulicy Z. wraz ze sprzedażą warsztatu ślusarskiego, z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży, nakładów poniesionych na jego wybudowanie. "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec13
4 Kwiecień6
5 Maj16
6 Czerwiec13
7 Lipiec13
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik22
11 Listopad14
12 Grudzień0