UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny"
Rok:
1 Styczeń94
2 Luty176
3 Marzec138
4 Kwiecień107
5 Maj156
6 Czerwiec81
7 Lipiec37
8 Sierpień25
9 Wrzesień26
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0