UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 13 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego komórki organizacyjnej - Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej i Oceny Ryzyka"
Rok:
1 Styczeń308
2 Luty114
3 Marzec601
4 Kwiecień1119
5 Maj629
6 Czerwiec975
7 Lipiec384
8 Sierpień236
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0