• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 13 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego komórki organizacyjnej - Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej i Oceny Ryzyka"
Rok:
1 Styczeń74
2 Luty76
3 Marzec21
4 Kwiecień17
5 Maj39
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0