UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 18 stycznia 2013 roku"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty3
3 Marzec7
4 Kwiecień6
5 Maj1
6 Czerwiec7
7 Lipiec3
8 Sierpień4
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0