UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 548 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 rok"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty14
3 Marzec28
4 Kwiecień20
5 Maj21
6 Czerwiec3
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0