• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 543 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Olsztynie w 2013 roku"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień6
5 Maj12
6 Czerwiec12
7 Lipiec9
8 Sierpień12
9 Wrzesień9
10 Październik10
11 Listopad6
12 Grudzień0