• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 543 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Olsztynie w 2013 roku"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty12
3 Marzec10
4 Kwiecień8
5 Maj26
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0