• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: BP-04 Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obektami hotelarskimi"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty31
3 Marzec15
4 Kwiecień8
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0