UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 534 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i konfigurację fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Olsztyn, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty17
3 Marzec25
4 Kwiecień9
5 Maj16
6 Czerwiec12
7 Lipiec18
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0