UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 530 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty18
3 Marzec15
4 Kwiecień12
5 Maj15
6 Czerwiec14
7 Lipiec14
8 Sierpień9
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0