• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXX/546/12 w sprawie podziału obszaru gminy na sektory"
Rok:
1 Styczeń39
2 Luty15
3 Marzec19
4 Kwiecień23
5 Maj9
6 Czerwiec8
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0