UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - 10 grudnia 2012 roku"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty3
3 Marzec10
4 Kwiecień7
5 Maj2
6 Czerwiec11
7 Lipiec4
8 Sierpień5
9 Wrzesień15
10 Październik18
11 Listopad12
12 Grudzień0