UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXX/537/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty14
3 Marzec20
4 Kwiecień29
5 Maj7
6 Czerwiec32
7 Lipiec14
8 Sierpień9
9 Wrzesień45
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0