UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka (KZR)"
Rok:
1 Styczeń69
2 Luty104
3 Marzec80
4 Kwiecień55
5 Maj77
6 Czerwiec98
7 Lipiec82
8 Sierpień10
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0