• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka (KZR)"
Rok:
1 Styczeń71
2 Luty57
3 Marzec52
4 Kwiecień40
5 Maj59
6 Czerwiec38
7 Lipiec65
8 Sierpień55
9 Wrzesień49
10 Październik70
11 Listopad52
12 Grudzień37