UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Posiedzenie Komisji Prawa i Samorządności 20.11.2012 - godz. 9.00"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec8
4 Kwiecień4
5 Maj3
6 Czerwiec7
7 Lipiec4
8 Sierpień3
9 Wrzesień7
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0