• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Badanie satysfakcji interesantów Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń37
2 Luty12
3 Marzec29
4 Kwiecień18
5 Maj25
6 Czerwiec27
7 Lipiec20
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0