UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 490 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty9
3 Marzec15
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec7
8 Sierpień13
9 Wrzesień2
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0