• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 490 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty5
3 Marzec4
4 Kwiecień3
5 Maj5
6 Czerwiec3
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0