• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 485 z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2012 r. przetargowe na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty11
3 Marzec2
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0