• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 485 z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2012 r. przetargowe na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec4
8 Sierpień3
9 Wrzesień2
10 Październik3
11 Listopad1
12 Grudzień1