• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 478 z dnia 26 października 2012 r. uchylające zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty3
3 Marzec5
4 Kwiecień1
5 Maj2
6 Czerwiec2
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0