• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 478 z dnia 26 października 2012 r. uchylające zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty5
3 Marzec1
4 Kwiecień0
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec3
8 Sierpień2
9 Wrzesień1
10 Październik4
11 Listopad2
12 Grudzień1