UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek XXVIII sesji Rady Miasta 31 października 2012 roku"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty4
3 Marzec11
4 Kwiecień12
5 Maj3
6 Czerwiec8
7 Lipiec3
8 Sierpień3
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0