• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/510/12 w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie” dla terenów położonych w rejonie skrzyżowań ulicy Benedykta Dybowskiego z Aleją Warszawską oraz ulicą Kurta Obitza w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty30
3 Marzec26
4 Kwiecień28
5 Maj29
6 Czerwiec21
7 Lipiec24
8 Sierpień7
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0