UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Oświaty -29 października 2012r. "
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty4
3 Marzec7
4 Kwiecień5
5 Maj2
6 Czerwiec6
7 Lipiec4
8 Sierpień2
9 Wrzesień11
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0