UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji "
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty3
3 Marzec5
4 Kwiecień4
5 Maj3
6 Czerwiec6
7 Lipiec4
8 Sierpień2
9 Wrzesień10
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0