UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec10
4 Kwiecień3
5 Maj3
6 Czerwiec9
7 Lipiec3
8 Sierpień2
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0