UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porzadek XXVII sesji Rady Miasta 26.09.2012r."
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty4
3 Marzec6
4 Kwiecień2
5 Maj4
6 Czerwiec8
7 Lipiec3
8 Sierpień4
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0