UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVII/482/12 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna ulica Śliwy – CENTRUM HANDLOWE."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty8
3 Marzec18
4 Kwiecień8
5 Maj7
6 Czerwiec9
7 Lipiec8
8 Sierpień11
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0