UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVII/490/12 w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 74/3 (obręb 14) o  pow. 1083 m2, położonej przy ul. Z.M. "
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty8
3 Marzec13
4 Kwiecień11
5 Maj8
6 Czerwiec10
7 Lipiec13
8 Sierpień7
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0