UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVI/473/12 zm. uchwałę nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień7
5 Maj9
6 Czerwiec10
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0