UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVI/468/12 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec15
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0