UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVI/467/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 30 - letniej umowy dzierżawy"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec9
8 Sierpień9
9 Wrzesień16
10 Październik4
11 Listopad0
12 Grudzień0