UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVI/464/12 w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec15
4 Kwiecień13
5 Maj8
6 Czerwiec15
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień23
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0