UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVI/457/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012-2021"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty11
3 Marzec16
4 Kwiecień16
5 Maj18
6 Czerwiec16
7 Lipiec15
8 Sierpień11
9 Wrzesień28
10 Październik20
11 Listopad21
12 Grudzień3