UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 327 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie – Pani Doroty Zwierzyńskiej-Symonajć, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń44
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0