UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 323 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie – Pani Aleksandry Marii Lempaszek, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0