UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXV/445/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolno na wsparcie poszkodowanych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniu 4 lipca 2012r. "
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec11
4 Kwiecień11
5 Maj9
6 Czerwiec12
7 Lipiec8
8 Sierpień10
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0