UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXV/446/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Łupstych"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec13
4 Kwiecień6
5 Maj11
6 Czerwiec12
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0