UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXV/444/12 w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 302032 N (ul. Jeziornej)."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty11
3 Marzec16
4 Kwiecień21
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec16
8 Sierpień5
9 Wrzesień24
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0