• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 239 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad redagowania i opracowywania aktów prawnych oraz zasad przekazywania i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego"
Rok:
1 Styczeń41
2 Luty27
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0